lijekovi

Telmisartan Teva Pharma

Što je Telmisartan Teva Pharma?

Telmisartan Teva Pharma je lijek koji sadrži aktivnu tvar telmisartan. Dostupan je u obliku tableta (20 mg, 40 mg i 80 mg).

Telmisartan Teva Pharma je "generički lijek". To znači da je Telmisartan Teva Pharma sličan "referentnom lijeku" koji je već odobren u Europskoj uniji (EU) pod nazivom Micardis.

Za što se upotrebljava Telmisartan Teva Pharma?

Telmisartan Teva Pharma indiciran je za liječenje hipertenzije (visokog krvnog tlaka) neophodnog za odrasle. Izraz "esencijalni" znači da hipertenzija nema očiti uzrok.

Lijek se može dobiti samo na recept.

Kako se primjenjuje Telmisartan Teva Pharma?

Preporučena doza Telmisartan Teva Pharme je 40 mg jednom dnevno, ali neki pacijenti mogu imati koristi od primjene doze od 20 mg. Ako željeni krvni tlak nije postignut, doza se može povećati na 80 mg ili dodati još jedan lijek za hipertenziju.

Kako djeluje Telmisartan Teva Pharma?

Djelatna tvar u lijeku Telmisartan Teva Pharma, telmisartan, je "antagonist receptora angiotenzina II", što znači da blokira djelovanje hormona u tijelu zvanog angiotenzin II. Angiotenzin II je snažan vazokonstriktor (tvar koja sužava krvne žile). Blokiranjem receptora kojima se angiotenzin II obično veže, telmisartan sprječava učinak hormona, ostavljajući krvne žile da se šire. To uzrokuje pad krvnog tlaka i smanjuje rizike povezane s povišenim krvnim tlakom.

Kako je ispitan Telmisartan Teva Pharma?

Budući da je Telmisartan Teva Pharma generički lijek, ispitivanja u bolesnika ograničena su na testove za utvrđivanje njegove bioekvivalencije na referentni lijek Micardis. Dva lijeka su bioekvivalentna kada proizvode iste razine aktivnog sastojka u tijelu.

Koje su prednosti i rizici kod primjene lijeka Telmisartan Teva?

Budući da je Telmisartan Teva Pharma generički lijek i bioekvivalentan referentnom lijeku, smatra se da su njegove koristi i rizici isti kao i referentni lijek.

Zašto je Telmisartan Teva Pharma odobren?

CHMP je zaključio da je, u skladu sa zahtjevima EU-a, dokazano da je Telmisartan Teva Pharma usporedive kvalitete i da je bioekvivalentan Micardisu. Stoga je CHMP smatrao da, kao iu slučaju Micardisa, koristi prevladavaju nad identificiranim rizicima te je preporučio davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka Telmisartan Teva Pharma.

Više informacija o tvrtki Telmisartan Teva Pharma

Europska komisija je 3. listopada 2011. izdala odobrenje za stavljanje u promet lijeka Telmisartan Teva Pharma, koje vrijedi u cijeloj Europskoj uniji.

Za više informacija o liječenju lijekom Telmisartan Teva Pharma pročitajte upute o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Cjeloviti EPAR za referentni lijek može se naći i na internetskoj stranici Agencije.

Posljednje ažuriranje ovog sažetka: 08-2011.