alkohol i alkohol

Alkohol i kalorije

KAKO IZRAČUNATI KALORIJE ALKOHOLNOG PIĆA POZNAVANJU ALKOHOLNOG STUPNJA

Alkohol-alkohol, unatoč visokoj energetskoj vrijednosti, ne može se smatrati hranjivim tvarima .

Međutim, u jetri oksidacija 1 grama alkohola oslobađa veliku količinu energije (7 kcal, protiv 4 Kcal ugljikohidrata i proteina i 9 kcal masti). Međutim, treba napomenuti da sadržaj alkohola na naljepnici ne odgovara 1 g alkohola, već 1 ml etanola, koji se razvija približno 5, 6 kcal (točnije 5, 53 kcal).

Tako točno znati kalorije likera s alkoholnom jačinom od 30% (30% volumena). Potrebno je napraviti sljedeći izračun:

0, 3 x 5, 53 x 1000 = 1659 Kal.

OVDJE JE DEMONSTRACIJA, ZA LJUBITELJE MATEMATIKE

Litar alkohola na temperaturi od 26 ° C teži 0, 79 kg ili, ako vam je draže, ima gustoću od 0, 79 kg.

Iz toga slijedi da težina alkoholnih pića može varirati od 790 grama (sve alkohola i bez vode) do 1000 grama (sva voda i nula alkohola)

Uzmimo liker koji se ranije smatrao sadržajem alkohola od 30.

Litar ovog likera sadrži 237 grama alkohola [(30/100) * 790]

s obzirom na to da jedan gram alkohola donosi 7 kcal, kalorijski je sadržaj

(237 x 7) = 1659 kcal

točno jednako dobiveno množenjem alkoholne jačine s 5, 53 s količinom likvora izraženom u mililitrima


IZRAČUNAJTE KALORIJE ALKOHOLNE PIĆE