Kategorija matematika

Olimpijada matematike
matematika

Olimpijada matematike

Riječ je o natjecanju namijenjenom srednjoškolcima, dakle za djecu koja nisu starija od prvih dvadeset godina. Olimpijada matematike prava je intelektualna konkurencija koja za predmet ima šest matematičkih problema, koji se mogu pohvaliti sa maksimalnih 7 bodova za ukupno 42 boda. Događaj je lokalni; organizira "Unione Matematica Italiana" i koristi razne pripremne faze zamijenjene određenom i dodijeljenom komisijom. Broj

Pročitaj Više
matematika

Olimpijada matematike

Riječ je o natjecanju namijenjenom srednjoškolcima, dakle za djecu koja nisu starija od prvih dvadeset godina. Olimpijada matematike prava je intelektualna konkurencija koja za predmet ima šest matematičkih problema, koji se mogu pohvaliti sa maksimalnih 7 bodova za ukupno 42 boda. Događaj je lokalni; organizira "Unione Matematica Italiana" i koristi razne pripremne faze zamijenjene određenom i dodijeljenom komisijom. Broj
Pročitaj Više