Kategorija proizvodi za ljepotu

kozmetički proizvodi

Prirodna kozmetika

Obrazložena definicija prirodne kozmetike Poznato je da je upotreba biljaka ili prirodnih derivata u pripremi proizvoda namijenjenih za lokalnu primjenu stoljećima pratila ljudsku civilizaciju. Naposljetku, biljni svijet predstavlja neiscrpan izvor sirovina koji, transformirajući se s odgovarajućim procesima, pronalazi različite primjene u dermo-kozmetičkom polju, i kao funkcionalne tvari i kao pomoćne tvari ili nosače. U posl
Pročitaj Više