lijekovi za hipertenziju

Sabervel - Irbesartan

Što je Sabervel - Irbesartan?

Sabervel je lijek koji sadrži aktivnu tvar irbesartan, dostupan u obliku tableta (75, 150 i 300 mg).

Sabervel je "generički lijek". To znači da je Sabervel sličan "referentnom lijeku" koji je već odobren u Europskoj uniji (EU) pod nazivom Aprovel.

Za što se koristi Sabervel - Irbesartan?

Sabervel se koristi kod odraslih osoba s esencijalnom hipertenzijom (visokim krvnim tlakom). Izraz "bitan" znači da je uzrok hipertenzije nejasan. Sabervel se također koristi za liječenje bolesti bubrega u odraslih osoba s hipertenzijom i dijabetesom tipa 2. \ t

Lijek se može dobiti samo na recept.

Kako se primjenjuje Sabervel - Irbesartan?

Uobičajena preporučena doza Sabervela je 150 mg jednom dnevno. Ako se krvni tlak ne kontrolira na odgovarajući način, doza se može povećati na 300 mg dnevno ili se mogu dodati drugi lijekovi za hipertenziju, poput hidroklorotiazida. Početna doza od 75 mg može se primijeniti kod bolesnika koji se podvrgavaju hemodijalizi (tehnika pročišćavanja krvi) ili u bolesnika starijih od 75 godina.

U bolesnika s hipertenzijom i dijabetesom tipa 2, Sabervel je povezan s drugim tretmanima hipertenzije. Liječenje započinje dozom od 150 mg jednom dnevno, koja se obično povećava do 300 mg jednom dnevno.

Kako djeluje Sabervel - Irbesartan?

Djelatna tvar u lijeku Sabervel, irbesartan, je "antagonist receptora angiotenzina II", što znači da blokira djelovanje hormona u tijelu zvanog angiotenzin II. Potonji je snažan vazokonstriktor (supstanca koja sužava krvne žile). Blokiranjem receptora na koje se angiotenzin II obično veže, irbesartan blokira učinkovitost hormona, dopuštajući krvnim žilama da se šire. To uzrokuje pad krvnog tlaka i smanjuje rizike povezane s visokim krvnim tlakom, kao što je moždani udar.

Koja su ispitivanja provedena na bakteriji Sabervel - Irbesartan?

Budući da je Sabervel generički lijek, studije u bolesnika ograničene su na testove za utvrđivanje njegove bioekvivalencije na referentni lijek Aprovel. Dva lijeka su bioekvivalentna kada proizvode iste razine aktivnog sastojka u tijelu.

Koje su prednosti i rizici primjene lijeka Sabervel - Irbesartan?

Budući da je Sabervel generički lijek i bioekvivalentan referentnom lijeku, smatra se da su njegove koristi i rizici isti kao i referentni lijek.

Zašto je Sabervel - Irbesartan odobren?

CHMP je zaključio da je, u skladu sa zahtjevima EU-a, dokazano da Sabervel ima usporedivu kvalitetu i da je bioekvivalentan Aprovelu. Stoga je CHMP smatrao da, kao iu slučaju Aprovella, koristi prevladavaju nad identificiranim rizicima i preporučio da se Sabervelu odobri odobrenje za stavljanje u promet.

Više informacija o Sabervel - Irbesartan

Europska komisija je 13. travnja 2012. izdala odobrenje za stavljanje u promet za Sabervel, važećeg u cijeloj Europskoj uniji.

Za više informacija o terapiji lijekom Sabervel pročitajte upute o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Posljednje ažuriranje ovog sažetka: 03-2012.