rječnik

Paucisintomatico

Pridjev paucisintomatico koristi se za označavanje oskudice simptoma s kojima se očituje određena bolest ili anomalija. Nije slučajno da pauci, na latinskom, znači malo; prema tome, izrazi paukisaharidi / oligosaharidi i oligosimptomatski / paucisymptomatic mogu se koristiti kao sinonimi.

Kaže se da bolest započinje paucisintomatskim načinom kada ne uzrokuje značajne simptome, sve do točke potpuno neprimijećene ili najviše pripisane blagoj prolaznosti ili težini godina. Paucisintomaticità je tipična početna faza mnogih bolesti i kao takva predstavlja veliku granicu njihove skrbi i liječenja; zapravo znamo da je rana dijagnoza vrlo važna za usporavanje ili ometanje napredovanja mnogih bolesti, uključujući tumore. Premda se morbidni proces manifestira paucisintomatski, u stvari, vrlo je često moguće rano dijagnosticirati, čak i ako je očito da se pojedinac koji se osjeća dobro i zdravo nakon svega malo vjerojatno obrati liječniku kako bi istražio manje zdravstvene probleme. Ta razmatranja temelje se na takozvanim probiranjima, kliničkim postupcima koji nisu namijenjeni dijagnosticiranju, već jednostavno identificiranju podskupine koja je izložena riziku za određenu patologiju. Za konačnu dijagnozu, pojedinci koji su "pozitivni" u testu probira moraju proći daljnju procjenu, koja - ako je pozitivna - omogućuje usvajanje ranog liječenja, čime se maksimiziraju terapeutske šanse.