aditivi u hrani

E473 Saharoni esteri masnih kiselina

E473 SAKAROZNI ESTRI MASTNIH KISELINA

Esteri masnih kiselina saharoze su spojevi dobiveni iz glicerola i prirodnih masnih kiselina (koje su uglavnom biljnog podrijetla, ali se mogu koristiti i životinjskog podrijetla).

Dobiveni spojevi imaju sastav sličan djelomično digestiranoj prirodnoj masti i esterificiran sa šećerima.

Uglavnom, ovi aditivi imaju emulgirajuću, stabilizirajuću, potpornu funkciju za sintetske boje i antioksidante; sudjeluju u preradi brašna.

Esteri masnih kiselina saharoze mogu biti sadržani u različitim proizvodima kao što su pekarski proizvodi.

U ovom trenutku nema poznatih negativnih nuspojava za ljudsko zdravlje jer tijelo metabolizira sve sastojke poput šećera i prirodnih masti.

Jedini rizik je da može sadržavati male koncentracije otapala za ekstrakciju.

Doza ADI: 16-20 mg po kg tjelesne težine.

E400E401-E404E405E406E407E407aE408E410
E412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470E471E472E473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483E491-E493
E494E495E496