simptomi

Akinezija - uzroci i simptomi

definicija

Gubitak normalne reakcije mišića, što dovodi do poteškoća u pokretanju i izvođenju dobrovoljnih pokreta.

Mogući uzroci akinezije

  • Huntingtonove bolesti
  • Parkinsonova bolest