dodataka

Dodaci keformi

Kritička analiza nekih integratora keforma

Ovaj odjeljak kritički analizira najpoznatije keforma integratore na tržištu. Svrha ovog odjeljka je dati čitatelju korisne informacije koje će vam pomoći da odaberete proizvod koji najbolje odgovara vašim potrebama. Taj se rad, koji se financira samostalno od oglašavanja prihoda bez izravnog financiranja od proizvodnih tvrtki (dubinska analiza), ne predlaže promicanje određenog proizvoda ili diskreditiranje drugog, nego izražavanje znanstvene i nezainteresirane prosudbe o Keforminim dodatcima koji se razmatraju. Nastavlja se ...

Analizirani keformini dodaci

GH sloj - KEFORMA

Dodatak prehrani na bazi arginin aspartata i ornitin alfa keto-glutarata

Karnozin G1F - Keforma

Dodatak prehrani L-carnosine

MaltoGel - Keforma

Dodatak prehrani na bazi maltodekstrina

LIPOICO + NAC - KEFORMA

Dodatak prehrani na bazi N acetil cisteina i lipoične kiseline

Crveni Stack - Ke Forma

Termogeni dodatak prehrani na bazi prirodnih suhih ekstrakata.

Tribulus ZMB - KEFORMA

Dodatak prehrani na bazi Tribulus Terrestris i Cink, magnezij i vitamin B6