lijekovi

Efavirenz Teva

Što je Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva je lijek koji sadrži aktivnu tvar efavirenz. Dostupan je u obliku tableta (600 mg).

Efavirenz Teva je "generički lijek". To znači da je Efavirenz Teva sličan 'referentnom lijeku' koji je već odobren u Europskoj uniji (EU) pod nazivom Sustiva. Za više informacija o generičkim lijekovima pogledajte pitanja i odgovore klikom ovdje.

Za što se koristi Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva je antivirusni lijek, indiciran u kombinaciji s drugim antivirusnim lijekovima za liječenje odraslih i djece najmanje 3 godine starosti s infekcijom virusom humane imunodeficijencije. Bolesnici koji uzimaju rifampicin (antibiotik) možda će morati uzeti jaču dozu Efavirenza Teva.

Za više informacija pogledajte sažetak opisa svojstava proizvoda (uključen u EPAR).

Kako djeluje Efavirenz Teva?

Djelatna tvar u lijeku Efavirenz Teva, efavirenz, je nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze (NNRTI). On blokira aktivnost reverzne transkriptaze, enzima proizvedenog HIV-om koji omogućuje virusu da inficira stanice i reproducira se. Blokiranjem ovog enzima, Efavirenz Teva, uzet u kombinaciji s drugim antivirusnim lijekovima, smanjuje količinu HIV-a u krvi, održavajući je na niskoj razini. Efavirenz Teva ne liječi infekciju HIV-om ili AIDS-om, ali može odgoditi oštećenje imunološkog sustava i razvoj infekcija i bolesti povezanih s AIDS-om.

Kako je ispitan Efavirenz Teva?

Budući da je Efavirenz Teva generički lijek, ispitivanja u bolesnika ograničena su na testove za utvrđivanje njegove bioekvivalencije na referentni lijek Sustiva. Dva lijeka su bioekvivalentna kada proizvode iste razine aktivnog sastojka u tijelu.

Koje su prednosti i rizici lijeka Efavirenz Teva?

Budući da je Efavirenz Teva generički lijek i bioekvivalentan referentnom lijeku, smatra se da su njegove koristi i rizici isti kao i referentni lijek.

Zašto je Efavirenz Teva odobren?

CHMP je zaključio da je, u skladu sa zahtjevima EU-a, dokazano da Efavirenz Teva ima usporedivu kvalitetu i da je bioekvivalentan Sustiva. Stoga je CHMP smatrao da, kao iu slučaju Sustiva, koristi prevladavaju nad identificiranim rizicima i preporučio odobrenje odobrenja za stavljanje u promet lijeka Efavirenz Teva.

Više informacija o Efavirenzu Tevi

Europska komisija je 22. prosinca 2011. izdala odobrenje za stavljanje u promet Efavirenz Teva, važećeg u cijeloj Europskoj uniji.

Za više informacija o terapiji Efavirenz Teva pročitajte upute o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.,

Posljednje ažuriranje ovog sažetka: 11-2011.