lijekovi

Cinqaero - Reslizumab

Što je Cinqaero - Reslizumab i za što se koristi?

Cinqaero je lijek za liječenje astme koja se koristi za određenu vrstu astme u odraslih, poznata kao eozinofilna astma. Koristi se kao dopunsko liječenje u odraslih bolesnika s teškom astmom koji nisu adekvatno kontrolirani kortikosteroidima u visokim dozama koje se primjenjuju inhalacijom i koje su povezane s drugim lijekovima koji se koriste za prevenciju astme. Lijek sadrži aktivnu tvar reslizumab.

Kako se primjenjuje Cinqaero - Reslizumab?

Cinqaero se može dobiti samo na recept i mora ga propisati liječnik s iskustvom u liječenju eozinofilne astme. Dostupan je kao koncentrat za pripremu otopine za infuziju (kapanje) u venu. Preporučena doza je 3 mg za svaki kg tjelesne težine. Infuziju treba primjenjivati ​​jednom svaka četiri tjedna dok se ne smatra da bolesnik ima koristi, a liječnici trebaju najmanje jednom godišnje procijeniti trebaju li nastaviti terapiju. Više informacija potražite u uputi o lijeku.

Kako djeluje Cinqaero - Reslizumab?

Simptomatologija eozinofilne astme povezana je s prekomjernom prisutnošću eozinofila, vrste bijelih krvnih stanica, krvi i plućne sluzi. Aktivna tvar u Cinqaerou, reslizumab, je monoklonsko antitijelo dizajnirano za vezanje na tvar koja se zove interleukin-5, koja stimulira rast i aktivnost eozinofila. Vezanjem na interleukin-5 i blokiranjem njegove aktivnosti, Cinquaero smanjuje broj eozinofila u krvi i plućima. To pomaže smanjiti upalu, što rezultira smanjenim napadima astme i poboljšanim simptomima.

Koje koristi od Cinqaero - Reslizumab tijekom istraživanja?

Cinqaerove koristi dokazane su u dvije glavne studije koje su uključivale 953 bolesnika s eozinofilnom astmom koja nije bila adekvatno kontrolirana inhalacijskim kortikosteroidima i drugim lijekovima za liječenje astme koji se koriste za prevenciju bolesti. Cinqaero je uspoređen s placebom (slijepa infuzija), oba dana svaka 4 tjedna tijekom godine. Glavna mjera učinkovitosti temelji se na broju napada astme (egzacerbacije) tijekom liječenja. Napadi astmom zabilježeni su u 32% bolesnika (151 od 477) liječenih Cinqaeroom u usporedbi s 50% (237 od 476) onih koji su primali placebo. Također su se pojavili dokazi o poboljšanju funkcije pluća i simptoma astme, kao i smanjenju broja eozinofila u krvi u bolesnika liječenih Cinqaeroom. Drugi prateći podaci ukazuju na to da je naknada zadržana do dvije godine.

Koji su rizici povezani s lijekom Cinqaero - Reslizumab?

Najčešća nuspojava Cinqaero (koja može utjecati na oko 2 na 100 osoba) je povećanje razine enzima kreatin fosfokinaze u krvi (pokazatelj mogućeg oštećenja mišića). Anafilaktičke reakcije (teška alergija) mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba.

Potpuni popis ograničenja i nuspojava prijavljenih s lijekom Cinqaero potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Cinqaero - Reslizumab odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) Agencije zaključio je da su koristi Cinqaero-a veće od njegovih rizika i preporučio da se odobri za uporabu u EU-u. Smanjenje napadaja astme i poboljšanje funkcije pluća opaženo kod Cinqaeroa smatrali su se klinički značajnim, posebno za pacijente koji se ne mogu adekvatno kontrolirati visokim dozama kortikosteroida za inhaliranje i drugim lijekovima koji se koriste za prevenciju „astma. Ukupno gledajući, lijek se dobro podnosio i uvedene su mjere za kontrolu i upravljanje rizicima.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita uporaba Cinqaero - Reslizumab?

Preporuke i mjere opreza koje moraju slijediti zdravstveni djelatnici i pacijenti za sigurnu i učinkovitu primjenu Cinqaero uključeni su u sažetak opisa svojstava lijeka i upute za uporabu.

Više informacija o Cinqaero - Reslizumab

Cjelovitu verziju EPAR-a Cinqaero potražite na internetskoj stranici Agencije: ema.europa.eu/Find medicine / Ljudski lijekovi / Europska javna izvješća o procjeni. Za više informacija o Cinqaero terapiji pročitajte upute o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.